Terex AWP Manufacturing Facility

terex-awp-1a

Project: Terex AWP Manufacturing Facility
Scope of Service: EPCM
Client: Terex Changzhou Machinery Co. Ltd
Location: Changzhou, China

terex-awp-1b